Pojęcie suplementu diety z perspektywy prawa żywnościowego i prawa farmaceutycznego

Suplementy diety są w prawodawstwie unijnym uznane za produkt żywnościowy, podlegający regulacjom z zakresu prawa żywnościowego.

Pomimo zaklasyfikowania suplementów żywności jako żywności, ze względu na ich skład, oddziaływanie, a nawet formę w jakiej przeznaczone są do spożywania, produkty te zbliżają się do produktów leczniczych, co powoduje cały szereg problemów we właściwym stosowaniu przepisów prawa dotyczących suplementów diety. Wyznaczenie bezspornej granicy pomiędzy suplementami żywności (żywnością), a produktami leczniczymi jest trudne.


Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 1/2021, dostęp dla prenumeratorów>>  


man-paragraph-symbol-12532427