Podsumowanie działalności Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Pozasądowe rozwiązywanie sporów, w skrócie ADR (ang. Alternative Dispute Resolution) – to polubowne postępowania prowadzone w sporach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Nowa procedura, wprowadzona ustawą z dnia z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823) jest szybsza, zazwyczaj bezpłatna i znacznie mniej sformalizowana niż postępowanie przed sądem powszechnym. W osiągnięciu porozumienia pomagają bowiem niezależni i bezstronni eksperci.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 2/2020, dostęp dla prenumeratorów>>

CPRS