Podatek od sprzedaży detalicznej. Wyrok Sądu UE

W dniu 16 maja 2019 r. Sąd UE uznał za nieważną decyzję Komisji Europejskiej o zawieszeniu podatku obrotowego, wprowadzonego ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1325, z późn. zm.). Sąd UE dopatrzył się istotnych błędów w decyzji stwierdzającej naruszenie unijnych zasad pomocy publicznej w konstrukcji polskiej daniny. Wyrok jest nieprawomocny, co oznacza, że Komisja Europejska może się od niego odwołać.

Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej weszła w życie z dniem 1 września 2016 r., wprowadzając do polskiego systemu prawnego podatek obciążający sprzedawców detalicznych z tytułu osiąganego przychodu ze sprzedaży detalicznej. Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł, liczona co do zasady na podstawie obrotu zaewidencjonowanego za dany miesiąc na kasach rejestrujących. Przy czym przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 2/2019, dostęp dla prenumeratorów>>

Fotolia_71563655_M