Pełnomocnik MKiŚ ds. gospodarki o obiegu zamkniętym

Pan Robert Chciuk - Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska został powołany na Pełnomocnika do spraw gospodarki o obiegu zamkniętym przy Ministrze Klimatu i Środowiska.

Pan Robert Chciuk - Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska został powołany na Pełnomocnika do spraw gospodarki o obiegu zamkniętym przy Ministrze Klimatu i Środowiska.


Decyzja została opublikowana w Zarządzeniu Ministra Klimatu u Środowiska  z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Klimatu i Środowiska do spraw gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) usprawnienie działań resortu w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym w ramach realizacji „Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”, w zakresie kompetencji Ministra Klimatu i Środowiska, zwanego dalej „Ministrem”, w szczególności w zakresie monitorowania kwestii, które wpisują się w kierunki wskazane w powyższym dokumencie;

2) pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz przygotowywanie materiałów, dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, niezbędnych do prowadzenia przez Ministra polityki związanej z transformacją w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym w zakresie procesów i zjawisk gospodarczych i ekonomicznych;

3) udział w spotkaniach, konferencjach i warsztatach poświęconych tematyce, o której mowa w pkt 1-2. 


22702 10 iStock_41624926_XXLARGE_Web format sRGB_22702