Owady jako żywność – nowe szanse i wyzwania

Ponad 2 miliardy ludzi na całym świecie spożywa owady jako część swojej diety. Najczęściej spożywa się je w Afryce, Azji i Ameryce Południowej, natomiast jedzenie owadów nie było do tej pory rozpowszechnione w Europie. Znanych jest ponad 2000 gatunków jadalnych owadów na całym świecie, np. świerszcze i koniki polne, larwy mącznika, motyli i much.

Z punktu widzenia prawa żywnościowego podstawową kwestią jest pytanie o to, czy owady mogą być wprowadzane do obrotu jako żywność w oparciu o przepisy ogólne, czy też podlegają regulacji szczególnej.

Zapraszamy do lektury analizy dr. hab. Pawła Wojciechowskiego, prof. ucz. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego: http://www.food-lex.pl/kwartalnik-food-lex-15435


5290