Orzecznictwo TSUE w prawie żywnościowym – zagadnienia ogólne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), zwany też ze względu na swoją siedzibę Trybunałem luksemburskim, jest jedną z podstawowych instytucji Unii Europejskiej. Nie należy go mylić z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPCz) zwanym Trybunałem strasburskim.

Kompetencje, organizacja i funkcjonowanie TSUE uregulowane są wprost w traktatach założycielskich UE, tj. Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i Traktacie o Unii Europejskiej (TUE).

Zadaniem TSUE jest zapewnienie poszanowania prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów (art. 19 ust. 1 TUE). TSUE czuwa nad przestrzeganiem prawa Unii oraz nad prawidłową interpretacją i stosowaniem Traktatów: kontroluje legalność aktów instytucji Unii, czuwa nad przestrzeganiem przez państwa UE zobowiązań wynikających z Traktatów oraz dokonuje wykładni prawa Unii na wniosek sądów krajowych.

Polecamy artykuł pt. "Orzecznictwo TSUE w prawie żywnościowym – zagadnienia ogólne", który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracował Paweł Wojciechowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Kwartalnik "Food-Lex" nr 1/2023>> 

Fotolia_48611341_L