Ograniczenia zatorów płatniczych

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. poz. 1649).

Kluczową nowością tej ustawy jest wprowadzenie obowiązku raportowania przez dużych przedsiębiorców praktyk płatniczych do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Przedmiotowa ustawa wprowadza do systemu prawnego wszechstronną regulację mającą służyć poprawie otoczenia prawnego, w jakim funkcjonują przedsiębiorcy będący stronami transakcji handlowych, w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa wprowadza duże zmiany, zawiera bowiem unormowania zmieniające postanowienia kilkunastu obowiązujących ustaw. Zakres nowelizacji dotyczy przede wszystkim skrócenia terminów zapłaty i zwiększenia dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 4/2019, dostęp dla prenumeratorów>>

10092049-stuzlotowe-banknoty-900-556