Nowy produkt na liście polskich specjałów chronionych unijnym znakiem jakości

Polska śliwkami stoi! Nazwa „Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły” została zarejestrowana przez Komisję Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych.

Do zarejestrowanych w roku 2010 r. w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazw suska sechlońska (ChOG) i śliwka szydłowska (ChOG), dołączył właśnie trzeci polski „śliwkowy” produkt – powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły (ChOG). Tym samym Polska posiada już 45 produktów rolnych i środków spożywczych zarejestrowanym jako ChNP, ChOG lub GTS.


Dojrzałe owoce śliwy domowej (łac. Prunus domestica L.) odmiany „Węgierka Zwykła”, pochodzące z określonego obszaru geograficznego – Doliny Dolnej Wisły (minimum 75 proc.  owoców), miedziany kocioł, ogień podsycany drewnem liściastym, sito – to wszystko czego potrzebują lokalni producenci, aby w przeciągu kilku, kilkunastu godzin wypełnić słoiki słodkim wspomnieniem lata.


Powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły mają konsystencję gęstej mieszaniny owocowej z fragmentami skórek owoców o powierzchni lśniącej, bardziej zestalonej. Specyfikacja produktu, dodatkowo precyzuje, że powidła śliwkowe z Doliny Dolnej Wisły posiadają barwę ciemnego brązu z odcieniem bordowym, na przekroju jaśniejszą z widocznymi fragmentami fioletowych skórek owoców śliwy. W smaku lekko słodkie oraz kwaskowate z wyczuwalną delikatną goryczką pochodzącą z pestek. Aromat owocowy z przewagą śliwki oraz nutą karmelu i dymu.

W położonej na pograniczu województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, Dolinie Dolnej Wisły, tradycje wytwarzania powideł śliwkowych posiadają długoletnią tradycję. Dość powiedzieć, że w rozwiniętym na tym obszarze sadownictwie już w XVIII wieku przeważała uprawa śliwy domowej odmiany „Węgierka Zwykła”.


O wysokiej renomie produktu świadczą także liczne artykuły publikowane zarówno w prasie lokalnej, jak i ogólnopolskiej. Szukając tropów dotyczących powideł śliwkowych z Doliny Dolnej Wisły uważny czytelnik z pewnością trafi na wzmianki w książkach traktujących o tradycjach regionu. Produkt zdobył także szereg nagród na różnego rodzaju konkursach. 


Skalę sukcesu powideł śliwkowych z Doliny Dolnej Wisły znakomicie odzwierciedla organizowane od 2001 roku w miejscowości Strzelce Dolne Święto Śliwki. Kiedyś święto lokalnej społeczności, obecnie dwudniowa impreza, odwiedzana przez kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Polski, będące turystyczną wizytówką regionu.


W tym kontekście warto wiedzieć, że proces certyfikacji produktów spożywczych wyróżnionych znakiem chronione oznaczenie geograficzne (ChOG), chroniona nazwa pochodzenia (ChNP) lub gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS), a także produktów rolnictwa ekologicznego w Polsce nadzoruje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Oprócz tego, Inspekcja sprawuje szeroki nadzór nad jakością handlową żywności – „od pola do stołu” – a więc począwszy od etapu produkcji, poprzez obrót w handlu i gastronomii, aż po kontrolę graniczną. Za pomocą prowadzonych kontroli oraz działań edukacyjnych Inspekcja przeciwdziała zafałszowaniom żywności i innym możliwym nadużyciom rynkowym, z jednej strony chroni więc interesy polskich konsumentów, a z drugiej strony wspiera też rodzimych producentów, stojąc na straży wysokiej jakości i uczciwej konkurencji w branży rolno-spożywczej.


Na stronie internetowej IJHARS można znaleźć listę wszystkich polskich produktów wpisanych do unijnego rejestru chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności, a także wiele innych informacji na ich temat – w zakładce „Produkty tradycyjne i regionalne”.


Dodatkowe informacje na temat powideł śliwkowych z Doliny Dolnej Wisły można uzyskać na stronie internetowej MRiRW, gdzie można znaleźć także ich szczegółową specyfikację.
Informacje o wszystkich unijnych produktach chronionych oraz ich specyfikacjach są z kolei dostępne na platformie eAmbrosia.  
Ponadto, szczegółowe informacje dotyczące unijnego systemu ochrony nazw produktów tradycyjnych i regionalnych są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  


Źródło: GIJHARS