Nowe zasady oznakowania żywności jako wolnej od GMO

1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.

Ustawodawca przewidział możliwość oznakowania jako wolnych od GMO środków spożywczych składających się z więcej niż jednego składnika. W przypadku gdy żywność składa się z więcej niż jednego składnika, może być oznakowana jako wolna od GMO, jeżeli są spełnione łącznie określone warunki.

Warto zaznaczyć, że żywność i pasze oznakowane informacją o braku GMO wprowadzone na rynek przed dniem wejścia w życie ustawy mogą pozostawać na rynku do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż przez dwa lata, pomimo tego, że nie spełniają wymogów przewidzianych w ustawie.

Nowa ustawa dotycząca oznakowania żywności jako wolnej od GMO jest odpowiedzią prawodawcy na rosnącą potrzebę rynkową uregulowania tej kwestii.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 1/2020, dostęp dla prenumeratorów>>

GMO-free-stamp