Nowe rozporządzenie UE nr 2022/1616. Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych pochodzące z recyklingu

Komisja Europejska wydała w dniu 20 września 2022 r. rozporządzenie (UE) nr 2022/1616 o materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Rozporządzenie weszło w życie 10 października 2022 r. i uchyliło rozporządzenie (WE) nr 282/2008.

Podstawowym celem nowego rozporządzenia nr 2022/1616 jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności w opakowaniach wykonanych z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Rozporządzenie to dotyczy wszystkich rodzajów przetworzonych tworzyw sztucznych i technologii recyklingu, w tym mechanicznego recyklingu PET, recyklingu z obiegu zamkniętego, wykorzystania przetworzonego tworzywa sztucznego za barierą funkcjonalną oraz form recyklingu chemicznego.


Polecamy artykuł pt. "Nowe rozporządzenie UE nr 2022/1616. Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych pochodzące z recyklingu przeznaczone do kontaktu z żywnością", który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracowała Marzena Pawlicka-Cegiełko, kierownik Pracowni Oceny Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością, Zakład Bezpieczeństwa Żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.


Kwartalnik "Food-Lex" nr 4/2022>> 


plastik-geri-donusum-asamalari