Nowe relacje między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem w świetle Umowy o handlu i współpracy

Umowa o handlu i współpracy między UE a ZK jest jednym z najbardziej kompleksowych porozumień jakie zostało kiedykolwiek zawarte przez Unię Europejską.

Porozumienie pomiędzy stronami obejmuje szereg dziedzin leżących w interesie UE oraz wykracza daleko poza tradycyjne umowy o wolnym handlu oraz zapewnia solidną podstawę dla utrzymania długotrwałej przyjaźni oraz dalszej współpracy. Składają się na nią:

  • bezprecedensowa umowa o wolnym handlu,
  • ambitna współpraca w kwestiach gospodarczych, społecznych, środowiskowych i związanych z rybołówstwem,
  • bliskie partnerstwo na rzecz bezpieczeństwa obywateli,
  • ramy zarządzania.

Umowa o handlu i współpracy składa się z siedmiu części, trzech protokołów oraz załączników.


Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 1/2021, dostęp dla prenumeratorów>> 


iStock_000092152319_Large