Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony konsumentów. Podwójna jakość produktów

W najbliższym czasie po raz kolejny ulegną zmianie krajowe regulacje dotyczące ochrony konsumentów, co jest związane z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta zwanej również dyrektywą Omnibus.

Zmiany w prawie polskim obejmą kilka ustaw: ustawę o prawach konsumenta, ustawę o informowaniu o cenach towarów i usług oraz ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Na szczególną uwagę przedsiębiorców działających w branży spożywczej zasługuje nowa nieuczciwa praktyka rynkowa odnosząca się do wprowadzania na rynek produktów o podwójnej jakości.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 4/2021, dostęp dla prenumeratorów>> 

food-lex_042021_okladka