Nowe regulacje dotyczące rolniczego handlu detalicznego

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji.

Zasadniczym celem tej ustawy jest wprowadzenie ułatwień dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny. Cel ten realizowany jest na dwa sposoby:

  • Poszerzenie zakresu odbiorców rolniczego handlu detalicznego - znowelizowane przepisy o rolniczym handlu detalicznym stosuje się nie tylko (jak dotychczas) do bezpośredniej sprzedaży konsumentowi finalnemu, ale także do sprzedaży m.in. do sklepów, restauracji, stołówek etc. (tylko takich, które są zlokalizowane na określonym przez ustawodawcę obszarze - zasadniczo na terenie określnego województwa).
  • Udogodnienia podatkowe - znowelizowane przepisy stosuje się do szerszego grona producentów rolnych niż dotychczas. Podwyższona także została kwota przychodów wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych (obecnie podatek płaci się od przychodu przekraczającego 40 000 zł, a nie jak dotychczas 20 000 zł).
Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 2/2019, dostęp dla prenumeratorów>>

okladka_02_2019