Nowa ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług – odejście od metkowania i zmiana systemu nakładania kar

Na uwagę zasługuje wprowadzenie wprost do nowej ustawy przepisu zabezpieczającego interesy konsumentów, zgodnie z którym w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi  po cenie dla niego najkorzystniejszej.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex" 3/2014dostęp dla prenumeratorów>>


Fotolia_63844253_S