Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej na rynku rolno-spożywczym

Wraz z Polską Federacją Producentów Żywności Związkiem Pracodawców oraz partnerem merytorycznym wydarzenia - KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński - zapraszamy do udziału w konferencji on-line "Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej na rynku rolno-spożywczym. Aktualne wyzwania".


Program:

 • Nowa ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej – podsumowanie najważniejszych zmian
 • dr Magdalena Knapp - Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Praw Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 • Umowy na dostarczanie produktów rolnych
 • Monika Koźlakiewicz - Zastępca Dyrektora Departament Interwencji Rynkowych w KOWR
 • Bożena Kotwas – Kierownik Wydziału Regulacji Rynków, Departament Interwencji Rynkowych w KOWR
 • Zakaz porozumień ograniczających konkurencję i odstępstwa od tego zakazu w sektorze rolno-spożywczym
 • Marcin Kolasiński | radca prawny| wspólnik | KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
 • Nadużywanie przewagi kontraktowej w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633
 • Julia Laskowska, Rafał Stronk | KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
 • Ceny i rabaty a nadużycie przewagi kontraktowej
 • dr Marta Urbańska-Arendt | adwokat | KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla przedstawicieli firm produkcyjnych i handlowych, osób odpowiedzialnych za rozwój firmy!

Informacja na temat konferencji kliknij tutaj>>>

Formularz rejestracyjny kliknij tutaj>>>

przewaga_kontraktowa_2022-1