Naruszenia prawa żywnościowego w orzecznictwie. Sądy o karach

W Polsce egzekwowanie przepisów powierzono pięciu instytucjom kontrolnym, choć nie tylko one ustalają granice dla tego co jest skuteczne, proporcjonalne oraz odstraszające. W tym bowiem zakresie doniosłą rolę odgrywają w Polsce sądy administracyjne.

Z systemu unijnego prawa żywnościowego wynika, że naruszenie interesów konsumentów wiązać się powinno z zastosowaniem sankcji przez właściwe organy, jednak kwestią otwartą pozostaje mechanizm wymiaru kary.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex1/2018dostęp dla prenumeratorów>>

Fotolia_188921609_L