Naruszenia prawa żywnościowego w orzecznictwie. Sądy o karach

Sankcje za naruszanie prawa żywnościowego mają być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Tylko tyle – i aż tyle – wynika z przepisów unijnych, zgodnie z którymi stosowanie i miarkowanie kar to rola organów urzędowej kontroli żywności w poszczególnych państwach członkowskich. W Polsce egzekwowanie przepisów powierzono pięciu instytucjom kontrolnym, choć nie tylko one ustalają granice dla tego co jest skuteczne, proporcjonalne oraz odstraszające. W tym bowiem zakresie doniosłą rolę odgrywają w Polsce sądy administracyjne.

Z systemu unijnego prawa żywnościowego wynika, że naruszenie interesów konsumentów wiązać się powinno z zastosowaniem sankcji przez właściwe organy, jednak kwestią otwartą pozostaje mechanizm wymiaru kary.

Więcej w numerze kwartalnika Food-Lex 1/2018, dostęp dla prenumeratorów>>