Posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego

Posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego odbywa się od 14 do 17 lutego r.

Program obejmuje:

Komisja ds. Środowiska gości francuskiego ministra rolnictwa i żywności, aby porozmawiać o priorytetach francuskiej prezydencji.

 

Po stronie państw członkowskich Komisja Specjalna ds. Rolnictwa analizuje dziś projekt konkluzji Rady w sprawie zrównoważonych obiegów węgla i przygotowuje debatę Rady na temat wzmocnienia spójności między Zielonym Ładem, WPR i polityką handlową w celu wsparcia przejścia na zrównoważone systemy żywnościowe. Również dzisiaj ministrowie handlu UE spotykają się nieformalnie, aby omówić kwestie handlowe i główne priorytety polityki handlowej.

 

Grupa Robocza ds. Energii będzie jutro debatować o bioenergii, ogrzewaniu i chłodzeniu oraz rewizji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, a w środę omówi propozycję rewizji dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Również w środę dedykowana Grupa Robocza przeanalizuje wniosek w sprawie wylesiania.


EP