Nadchloran w żywności

W Dzienniku Urzędowym UE L 160 zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2020/685 z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów nadchloranu w niektórych środkach spożywczych.

Najwyższe dopuszczalne poziomy nadchloranu ustanowiono dla następujących produktów spożywczych:


  • Owoce i warzywa
  • Herbata (Camellia sinensis), suszona
  • Napary ziołowe i owocowe, suszone
  • Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci oraz preparaty do żywienia małych dzieci
  • Żywność dla dzieci
  • Produkty zbożowe przetworzone

 

Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r. Przewidziano możliwość pozostania w obrocie produktów wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2020 r.


Fotolia_155816692_M