Monitorowanie przywozu określonych towarów spożywczych pochodzących z Ukrainy - opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2023 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

 

Rozporządzenie wprowadza obowiązek monitorowania następujących produktów pochodzących z Ukrainy:

− ex 0207 – mięso z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 250 kg,

− ex 0407 – jaja ptasie w skorupkach, świeże, jeżeli ich liczba w przesyłce towarów objętych tą pozycją przekracza 2500 szt.,

− 0408 – jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg,

− 0409 00 00 – miód naturalny, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 10 kg,

− ex 0810 10 00 – truskawki świeże, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,

− 0810 20 10 – maliny świeże, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,

− 0810 40 50 – owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum świeże, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,

− ex 0811 10 – truskawki niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,

− 0811 20 31 – maliny niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,

− 0811 20 39 – porzeczki czarne niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,

− 0811 90 50 – owoce z gatunku Vaccinium myrtillus niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,

− 0811 90 95 – pozostałe owoce niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 500 kg,

− 1101 00 – mąka pszenna lub z meslin, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg,

− 1102 – mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg,

− ex 2009 79 – zagęszczony sok jabłkowy, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 10 000 kg,

− ex 1001 – pszenica, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg,

− 1005 – kukurydza, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg,

− ex 1205 – nasiona rzepaku, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg,

− 1206 00 – nasiona słonecznika, nawet łamane, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg.”

 

Rozporządzenie obowiązuje od 12 sierpnia br.

 

Link do tekstu:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1596/D2023000159601.pdf