Minimalne roczne poziomy recyklingu dla opakowań wielomateriałowych - opublikowane rozporządzenie MKiŚ

W piątek 24 listopada 2023 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy recyklingu w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.

Jest to akt wykonawczy do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Minimalne roczne poziomy recyklingu dla opakowań wielomateriałowych zostały określone na lata 2024 – 2030.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Fotolia_77131636_M