Marnotrawienie żywności - opublikowane dane Eurostatu

Eurostat opublikował wyniki pierwszego monitoringu poziomu marnotrawienia żywności w całej UE, przeprowadzonego według wspólnej metodologii przyjętej przez KE w 2019 roku (Dz.Urz.UE 2019 L 248).

Według Komisji Europejskiej te dane będą punktem odniesienia dla przyszłych prac nad propozycją wiążących celów redukcji marnotrawstwa żywności planowanych na drugi kwartał 2023 r. oraz pomiaru postępów w realizacji celu SDG 12.3.

Główne wnioski z badania Eurostatu:

• W 2020 r., pierwszym roku pandemii COVID-19, w UE wytworzono około 127 kg marnowanej żywności na mieszkańca. Gospodarstwa domowe wytwarzały 55% odpadów żywnościowych, co stanowi 70 kg na mieszkańca.

• Odpady żywności z gospodarstw domowych są prawie dwa razy większe niż ilość odpadów żywnościowych, które powstają w sektorach produkcji podstawowej oraz produkcji środków spożywczych i napojów (14 kg i 23 kg na mieszkańca; odpowiednio 11% i 18%)

• Restauracje i usługi gastronomiczne odpowiadały za 12 kg odpadów żywnościowych na osobę (9 %), podczas gdy sprzedaż detaliczna i pozostała dystrybucja żywności była sektorem o najmniejszej ilości odpadów spożywczych (9 kg; 7%). Jednak wpływ blokady Covid-19 na te dwa sektory jest nadal analizowany.

 

Szczegółowe dane na temat marnotrawienia żywności według kraju i na każdym poziomie łańcucha dostaw żywności można znaleźć w zbiorze danych opublikowanym przez Eurostat.

 

foodwasteaudit_reducingfoodwaste-1688x900