Maciej Merkisz nowym zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego

1 września 2022 r. Maciej Merkisz, pediatra-neonatolog, został zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego.

Biografia

Ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny), a także Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, specjalizując się w zakresie organizacji ochrony zdrowia.


Od kwietnia 2021 r. do końca sierpnia 2022 r. pełnił funkcję Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wcześniej pracował m.in. w Szpitalu Klinicznym w Gdańsku, był dyrektorem oraz zastępcą dyrektora ds. lecznictwa w 115. Szpitalu Wojskowym w Helu. Pełnił też funkcję zastępcy dyrektora departamentu zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.


Źródło: GIS.