Kryteria mikrobiologiczne. Rozporządzenie UE 2073/2005 – co, kiedy, dlaczego? Wyznaczanie trwałości produktów RTE na podstawie badań obciążeniowych z szacowaniem potencjału wzrostu

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych określiło termin „okres przydatności do spożycia” dla kryteriów mikrobiologicznych oraz w załączniku II przypisało rzeczywistą „wartość prawną” testom obciążeniowym.

Zaowocowało to wydaniem szczegółowych zasad i wytycznych, które są wykorzystywane do projektowania i przeprowadzania testów potwierdzających termin przydatności do spożycia.


Polecamy lekturę artykułu Małgorzaty Stachowiak, ekspertki J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. z ostatniego wydania "Food-Lex">> 

gf-1Z3v-HnVY-LDda_listeria-bakteria-wywolujaca-grozna-listerioze-jakie-sa-objawy-zatrucia-listeria-1920x1080-nocrop