Kryteria mikrobiologiczne. Rozporządzenie UE 2073/2005 – co, kiedy, dlaczego? Kryteria higieny procesu

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne mogą być obecne jako mikroflora komensalna lub przedostawać się do produktów spożywczych na każdym etapie procesu produkcyjnego. Mikroorganizmy można kontrolować, stosując odpowiednie warunki, lub eliminować, stosując określone procesy lub środki. Ponowne skażenie może mieć miejsce na każdym etapie i dla każdego produktu, chyba że zostaną podjęte szczególne środki (warunki procesu, środki konserwujące, opakowanie), aby temu zapobiec. Rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 określa kryteria mikrobiologiczne dla niektórych mikroorganizmów oraz zasady, których muszą przestrzegać podmioty działające na rynku spożywczym przy wdrażaniu ogólnych i szczególnych środków higieny wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny żywności.

Więcej w najnowszym wydaniu "Food-Lex">>

Scientist-bacteria-petri-dish-scaled