Kryteria mikrobiologiczne. Meandry rozporządzenia UE 2073/2005 – co, kiedy, dlaczego?

Rozporządzenie 2073/2005 unowocześnia i harmonizuje istniejące kryteria mikrobiologiczne zawarte w wielu dyrektywach WE, aby zapewnić ich spójność, w oparciu o aktualną naukową ocenę ryzyka. Zawiera również kilka nowych kryteriów, które nie były wcześniej zawarte w prawodawstwie wspólnotowym (na przykład kryteria dla owoców i warzyw pokrojonych, preparatów w proszku dla niemowląt, Salmonella na tuszach mięsnych i Listeria monocytogenes w niektórych gotowych do spożycia produktach spożywczych). Kryteria mikrobiologiczne określa Międzynarodowa Komisja ds. Mikrobiologicznej Specyfikacji Żywności (ICMSF), opierając się na opiniach naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).


Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 3/2021, dostęp dla prenumeratorów>>


quality