Kryteria mikrobiologiczne dotyczące środków spożywczych

Komisja wprowadziła w życie dalsze rozporządzenia:

  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1086/2011 z dnia 27 października 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w świeżym mięsie drobiowym,
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 209/2013 z dnia 11 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do kryteriów mikrobiologicznych dotyczących kiełków i zasad pobierania próbek z tusz drobiowych i świeżego mięsa drobiowego.

Rozporządzenie 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. z późniejszymi zmianami, dotyczące kryteriów mikrobiologicznych dla żywności jest i powinno być ciągle weryfikowane zgodnie z postępem wiedzy, technologii, metodologii, wiedzy o drobnoustrojach chorobotwórczych oraz oceną ryzyka.

Więcej w
numerze kwartalnika "Food-Lex1/2014dostęp dla prenumeratorów>>