Kontrowersje wokół raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego nadzoru nad stosowaniem dodatków do żywności

Opublikowany w dniu 3 stycznia 2019 r. raport Najwyższej Izby Kontroli pt. Informacja o wynikach kontroli „Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności”, wzbudził poważne kontrowersje i zaniepokojenie zarówno wśród konsumentów jak i w środowisku producentów żywności.

Organizacje sektora spożywczego – Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Federacja Gospodarki Żywnościowej RP, Związek Polskie Mięso, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI), Polska Izba Mleka, Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych (POLBISCO) – zajęły krytyczne wspólne stanowisko wobec raportu NIK.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 1/2019, dostęp dla prenumeratorów>>

Fotolia_77609330_L (1)