Kontrola trzeźwości według nowych zasad

Nowe przepisy stanowią rewolucję w porównaniu z poprzednim stanem prawnym. Ich efektem jest uzyskanie przez pracodawców narzędzia, które poprawi bezpieczeństwo i higienę pracy, co jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy.

Nowe przepisy przede wszystkim uchylają wątpliwości co do legalności samodzielnego kontrolowania trzeźwości osób zatrudnionych (tj. bez konieczności wzywania policji czy straży miejskiej). Na ich podstawie, oprócz kontroli doraźnych, pracodawcy będą mogli badać także prewencyjnie osoby zatrudnione, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.


Polecamy artykuł pt. "Praca zdalna. Zmiany w kodeksie pracy", który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracowali Bartosz Wszeborowski, adwokat, starszy prawnik oraz Kinga Rozbicka, aplikantka radcowska, prawnik w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Kwartalnik "Food-Lex" nr 1/2023 >>

Alcotest-01