Konsument żywności

W przepisach prawa żywnościowego bardzo często używane jest pojęcie „konsumenta”, można nawet stwierdzić, że jest to pojęcie kluczowe i podstawowe. Jest ono używane w różnych kontekstach, jest wykorzystywane zarówno w przepisach o charakterze fundamentalnym, określających podstawowe cele i zasady prawa żywnościowego, jak też w przepisach szczegółowych. Zważywszy na przedmiot prawa żywnościowego, możemy mówić o konsumencie żywności.

Stosując przepisy prawa żywnościowego konieczne jest każdorazowe zweryfikowanie znaczenia pojęcia konsument użytego w konkretnym akcie prawnym, przy uwzględnieniu celów prawa żywnościowego, ale i z uwzględnieniem różnic wynikających z uwarunkowań lokalnych, kulturowych i gospodarczych  (np. konsument serów czy win na rynku francuskim jest zupełnie inny niż  na rynku polskim i inaczej należy oceniać jego wymagania i oczekiwania), a także przy uwzględnieniu specyfiki określonej grupy konsumentów, o ile środek spożywczy jest dla niej przeznaczony

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 4/2019, dostęp dla prenumeratorów>>

2580787