Konsekwencje prawne limitu izomerów trans kwasów tłuszczowych dla branży spożywczej w świetle rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2019/649 oraz przepisów krajowych

Od 2 kwietnia 2021 r. żywność wprowadzona do obrotu w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, może zawierać maksymalnie 2 g izomerów tłuszczów trans na 100 g tłuszczu w żywności przeznaczonej dla konsumenta.

Przy czym ograniczenie to dotyczy izomerów produkowanych przemysłowo. Przepisy bowiem wyłączają z ww. limitu izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego. Limit ten obowiązuje dla żywności przeznaczonej dla konsumenta finalnego i w żywności przeznaczonej do dostarczania na potrzeby handlu detalicznego.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 3/2021, dostęp dla prenumeratorów>> 

food-lex_032021_okladka