Konsekwencje naruszenie prawa żywnościowego - wymiar sankcji za naruszenie prawa żywnościowego

Prawodawca unijny określił podstawowe wymagania, jakimi powinny się charakteryzować regulacje krajowe określające sankcje za naruszenie prawa żywnościowego w tym zakresie, które określać można mianem „unijnych zasady wymiaru sankcji”. Jednocześnie zasady te są wytycznymi dla organów urzędowej kontroli żywności.

Obowiązek zapewnienia, by sankcje represyjne były skuteczne i odstraszające oznacza, że mają one być na tyle dotkliwe dla podmiotu naruszającego przepisy prawa żywnościowego, aby zagrożenie tą sankcją stanowiło skuteczny środek przyczyniający się do powstrzymania się od określonego działania.


Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 4/2020, dostęp dla prenumeratorów>> 


busComEd_launches_Assistance_Initiatives_to_support_customers