Konsekwencje naruszenia prawa żywnościowego – zagadnienia wprowadzające. Część I

Prawo żywnościowe obejmuje swoim zakresem przepisy krajowe oraz unijne regulujące zagadnienia dotyczące wytwarzania i obrotu żywnością na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, tj. w całym łańcuchu żywnościowym. Na podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze nakłada ono cały szereg obowiązków, w tym przede wszystkim zobowiązuje do zapewnienia, aby żywność była zgodna z wymogami tego prawa. Skoro przepisy prawa żywnościowego nakładają na osoby fizyczne lub prawne obowiązki, niezbędnym jest określenie konsekwencji niewypełniania tych obowiązków. Oczywistym wydaje się bowiem stwierdzenie, że samo uregulowanie praw i obowiązków, bez uregulowania ujemnych konsekwencji (sankcji) z tytułu naruszenia prawa, doprowadziłoby do tego, że przepisy stały by się martwe, a niespełnianie obowiązków nagminne.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 3/2020, dostęp dla prenumeratorów>> 

man-paragraph-symbol-12532427