Kongres Bezpieczeństwa Żywności / Food Safety Congress 2023!

Głównym partnerem medialnym wydarzenia jest "Food-Lex", zaś PFPŻ ZP objął konferencję patronatem honorowym.

Wiceprezes, dyrektor generalny PFPŻ ZPAndrzej Gantner poprowadzi:
  • Galowy panel dyskusyjny „Globalny biznes w niespokojnych czasach",
  • Sesję "Aktualne wyzwania dla biznesu spożywczego",
  • Panel dyskusyjny "Nowe wyzwania dla przemysłu spożywczego dotyczące gospodarki opakowań związane z gospodarką odpadami i opakowaniami", zapraszamy do udziału!
Tegoroczna X edycja Kongresu Bezpieczeństwa Żywności obejmuje następujące specjalistyczne sesje: CERTYFIKACJA, AKTUALNE WYZWANIA DLA BIZNESU SPOŻYWCZEGO, BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU: ŚRODOWISKO WYTWARZANIA.

Zarejestruj się już dziś! Udział w konferencji jest bezpłatny po rejestracji.

Informacje o wydarzeniu:
https://foodcongress.org/

Andrzej_Gantner_wersja 4