Konferencja pt. „Produkcja i przetwórstwo mleka w kontekście wyzwań klimatycznych, środowiskowych i zdrowotnych – prezentacja raportów”

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Związek Polskich Przetwórców Mleka konferencji on-line pt. „Produkcja i przetwórstwo mleka w kontekście wyzwań klimatycznych, środowiskowych i zdrowotnych – prezentacja raportów”, dotyczącej wyzwań stojących przed polskim mleczarstwem do roku 2030 w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie to objął honorowym patronatem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja odbędzie się w dniu 28  listopada br. w godzinach 11:00 – 14:30 jest dofinansowana ze środków Funduszu Promocji Mleka. Udział w konferencji jest bezpłatny, a samo wydarzenie będzie transmitowane na wielu platformach (zarejestrowani uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie i miejscach transmisji).


Materiały konferencyjne, w tym szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny dostępne są tutaj.


Konferencja-banner-sredni


Konferencja stanowi zwieńczenie finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zadania pod nazwą „Produkcja i przetwórstwo mleka w kontekście wyzwań klimatycznych, środowiskowych i zdrowotnych. Celem tego projektu było określenie wyzwań, które stoją przed polską branżą mleczarską, ze szczególnym uwzględnieniem zasad hodowli, procesów produkcji, ograniczania emisji gazów cieplarnianych, marketingu, przeciwdziałania marnowaniu żywności i rozwoju rolnictwa regeneratywnego, a następnie ustalenie w jaki sposób należy na te wyzwania odpowiedzieć.  

 

Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną m.in. trzy raporty opracowane w ramach realizowanego przez nas projektu, których autorzy przedstawiają sytuację branży, wyzwania przed nią stojące oraz propozycje rozwiązań, które pozwolą tym wyzwaniom sprostać. 

Patroni-konferencji1