Konferencja 29/11/2022 "Oczekiwane kompetencje w branży spożywczej w kontekście aktualnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej oraz trendów konsumenckich. Podsumowanie działań SRK w sektorze żywności wysokiej jakości"

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji "Oczekiwane kompetencje w branży spożywczej w kontekście aktualnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej oraz trendów konsumenckich. Podsumowanie działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze żywności wysokiej jakości", która odbędzie się 29 listopada br. w Auli Kryształowej SGGW.

Program wydarzenia:

10:00-11:45 I część konferencji

  • 10:00-10:10 Powitanie uczestników konferencji – prelegent: Animator Rady prof. Krystyna Gutkowska 
  • 10:10-10:30 Sektorowa Rada ds. kompetencji sektor żywności wysokiej jakości – idee, istota działania, efekty – prelegent: Przewodniczący Rady Andrzej Gantner
  • 0:30-10:55 Inflacja: ceny żywności oraz implikacje dla konsumentów – prelegent: Jakub Jakubczak, BNP Paribas Group
  • 10:55-11:20 Krzyk czarnych łabędzi i tupot szarych nosorożców. Scenariusze przyszłości na przykładzie projektu Lubelski Rynek Pracy 2030 – prelegent: Lucjan Paszkiewicz, CAPFUL
  • 11:20-11:45 Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze żywność wysokiej jakości – co o branży mówią wyniki badań – prelegent: Adriana Skorupska, PARP oraz Agnieszka Szczurek, Ośrodek Ewaluacji 

11:45-12:10 Przerwa kawowa

12:10-14:35 II część konferencji

 • 12:10-12:35 Sektorowa rama kwalifikacji jako narzędzie definiowania i kształtowania kompetencji – prelegent: Piotr Klatta, IBE
 • 12:35-13:00 Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przetwórstwa Żywności – jakie korzyści i wnioski dla branży – prelegent: Andrzej Wojciechowicz, koordynator prac SKR PŻ
 • 13:00-13:20 Dobre praktyki we współpracy szkół z pracodawcami – perspektywa placówek edukacyjnych – prelegent: Animator Rady prof. Krystyna Gutkowska 
 • 13:20-13:40 Dobre praktyki we współpracy szkół z pracodawcami – perspektywa pracodawców – prelegent: dr inż. Barbara Groele, KUPS
 • 13:40-14:05 Istota kształcenia praktycznego/dualnego dla pracodawców. Jak kształtować umiejętności praktyczne wśród przyszłych i obecnych pracowników sektora – prelegent: dr hab. Andrzej Półtorak, prof. SGGW
 •  14:05-14:30 System Rad ds. Kompetencji odpowiedzią na braki kompetencyjne pracowników – prelegent: do potwierdzenia 
Lunch 14:30-15:00


Wydarzenie organizowane jest przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – sektor żywności wysokiej jakości, której liderem jest PFPŻ ZP.

Działanie realizowane jest w ramach projektu nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 


podsumowanie_dzialan_sektorowej_rady_700px