Komisja Kodeksu Żywnościowego pracuje pomimo pandemii

Pandemia COVID-19 doprowadziła do odwołania wszystkich fizycznych posiedzeń Komisji Kodeksu Żywnościowego (KKŻ) i jej organów pomocniczych w 2020 roku.

Jednak w celu zapewnienia ciągłości pracy tej organizacji oraz postępu w kluczowych kwestiach, takich jak zatwierdzenie opracowanych norm i rozpoczęcie nowych prac, państwa członkowskie zgodziły się na organizację sesji KKŻ w formie wideokonferencji, co wiązało się z ograniczeniem niektórych zasad proceduralnych.


43. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO odbyła się 24, 25 i 26 września oraz 12 i 19 października 2020 r. Raport z posiedzenia przyjęto 5 i 6 listopada 2020 roku.


Podczas sesji zatwierdzono ostatecznie 17 dokumentów oraz 7 propozycji nowych prac.


Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 4/2020, dostęp dla prenumeratorów>> 


CA9893EN_Page_01