Komisja Europejska wprowadza zmiany w zakresie redystrybucji żywności

Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych średnio rocznie marnujemy 74 kg żywności na osobę. Szacunki sugerują, że od 8 do 10% globalnych emisji gazów cieplarnianych jest związanych z żywnością, które nie jest spożywana. Dodatkowo oprócz emisji gazów cieplarnianych przy produkcji żywności zużywamy nasze zasoby naturalne. Wskazuje to, że problem marnowania żywności to nie tylko problem gospodarczy, ale także środowiskowy.

W wyniku działań w ramach inicjatywy Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska przyjęła strategię od „Od pola do stołu”, a jej efektem jest uchwalenie rozporządzenia Komisji (UE) 2021/382 zmieniającego załączniki do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do zarządzania alergenami pokarmowymi, redystrybucji żywności i kultury bezpieczeństwa żywności.


Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 2/2021, dostęp dla prenumeratorów>>  


AdobeStock_249730128