Kolejne zmiany w zatorach płatniczych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych od zawsze stanowiły istotny problem dla wielu przedsiębiorców.

Prowadzą one do ograniczenia możliwości terminowego wywiązywania się z własnych zobowiązań, co skutkuje narastaniem zatorów płatniczych. Przedsiębiorcy są zmuszeni do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zewnętrznym finansowaniem działalności oraz wdrażaniem instrumentów pozwalających na terminowe uzyskiwanie płatności (np. faktoringu). Zatory płatnicze prowadzą również do ograniczenia środków na inwestycje w innowacyjność oraz wprowadzania nowych produktów i usług, a przez to skutkują zmniejszeniem konkurencyjności na rynku.


Polecamy artykuł pt. "Kolejne zmiany w zatorach płatniczych", który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracowała Weronika Garniewicz – Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.


Kwartalnik "Food-Lex" nr 3/2022>> 


shutterstock_1611480220-2048x1337