Kolejne zmiany ustawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie pierwiastków szkodliwych dla zdrowia w żywności

Trwające od szeregu lat prace związane z koniecznością uzupełnienia i weryfikacji obowiązujących wymagań w zakresie ołowiu oraz wprowadzenia do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 najwyższych dopuszczalnych poziomów arsenu nasiliły się na przełomie lat 2009 i 2010, po opublikowaniu przez EFSA i JECFA ocen ryzyka i nowych dawek referencyjnych tych pierwiastków.

Nowe najwyższe dopuszczalne poziomy ołowiu i arsenu będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 r.,  aby zapewnić państwom członkowskim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze wystarczającą ilość czasu na dostosowanie się.

Dyskutowane jest również uzupełnienie wymagań dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów rtęci w podstawowym rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006 dla szeregu środków spożywczych.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex3/2015dostęp dla prenumeratorów>>

Fotolia_96319526_M