Kadm - najwyższe dopuszczalne poziomy w środkach spożywczych - zmiana rozporządzenia UE

Opublikowane zostało rozporządzenie Komisji nr 2021/1323 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kadmu w niektórych środkach spożywczych.

Zmiany dotyczą 21 kategorii środków spożywczych.

Środki spożywcze wymienione w załączniku do rozporządzenia, które zostały/ną zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, będą mogły pozostać na rynku do dnia 28 lutego 2022 r. Rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, czyli 31 sierpnia 2021 r.

Fotolia_134572016_M