Jakość handlowa ziemniaków

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej ziemniaków.

Kontrolą objęto 211 podmiotów prowadzących sprzedaż konsumentowi finalnemu (głównie sklepy). W zakresie wymagań jakościowych skontrolowano 374 partie, a w zakresie znakowania – 389 partii.


Cechy fizyczne
Wymagania jakościowe zakwestionowano w 3 partiach (0,8%). Stwierdzono niespełnienie wymagań jakościowych wskazanych w przepisach oraz wymagań określonych dla ziemniaków „młodych”.


Znakowanie
Znakowanie zakwestionowano w 111 partiach (28,5%). Nieprawidłowości dotyczyły m. in.: 

  • Braku umieszczenia w pobliżu produktu (np. na wywieszce) jednej, dwóch  lub kilku wymaganych informacji (tj. danych o nazwie albo imieniu i nazwisku producenta  ziemniaków, informacji o państwie pochodzenia wraz z wizerunkiem flagi państwa  pochodzenia lub wizerunku flagi, nazwy środka spożywczego).
  • Całkowity brak oznakowania.
  • Podania w miejscu sprzedaży niewłaściwej lub niepełnej nazwy ziemniaków.

Źródło: GIJHARS

9119255199774