Jakość handlowa przetworów warzywnych w 2022 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej sałatek i surówek warzywnych (w tym oferowanych luzem), którą objęto 108 podmiotów (61 lokali gastronomicznych, 47 sklepów).

Cechy organoleptyczne
Oceną organoleptyczną objęto 23 partii. Ze względu na obecność niedeklarowanych składników zakwestionowano 2 partie (8,7%).


Badania laboratoryjne

Parametry fizykochemiczne sprawdzono w 108 partiach, z czego 5 zakwestionowano (4,6%). Wykryte nieprawidłowości dotyczyły niezgodnej z deklaracją (w wartości odżywczej) zawartości tłuszczu i niedeklarowanej obecności kwasu sorbowego.


Oznakowanie
Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 180 partii, z czego w 72 stwierdzono nieprawidłowości (40,0%). Dotyczyły one m.in.:

  • Braku lub nieprawidłowo podanego wykazu składników (w tym braku informacji o alergenach).
  • Braku nazwy produktu lub podawania jej w niepełny sposób.
  • Podmiany asortymentowej (np. „fetę” zastępowano serem kanapkowym).
  • Podawania deklaracji „naturalny” przy jednoczesnym stosowaniu dodatków do żywności.
Źródło: IJHARS

shutterstock_351916778