Izomery trans kwasów tłuszczowych – obowiązuje limit zawartości w środkach spożywczych

Od dnia 2 kwietnia 2021 r. po niemal 2-letnim okresie przejściowym zaczęło obowiązywać rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2019/649 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego.

Rozporządzenie dotyczy przemysłowych tłuszczów trans (izomerów trans kwasów tłuszczowych) w środkach spożywczych:

  • przeznaczonych dla konsumentów finalnych
  • przeznaczonych do dostarczenia do handlu detalicznego

Przepis ten ustanowił limit zawartości przemysłowych izomerów trans w ww. środkach spożywczych wynoszący 2 g na 100 g tłuszczu. Limit ten nie dotyczy izomerów trans naturalnie występujących w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego.

Ponadto w komunikacji B2B przedsiębiorstwa muszą przekazywać  informacje na temat ilości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności dostarczanej innym przedsiębiorstwom, jeżeli przekroczony zostanie limit 2 g w 100 g tłuszczu.


Definicje tłuszczu i tłuszczu trans (izomerów trans kwasów tłuszczowych) są zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011.


Zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności jest weryfikowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną.


Źródło: PFPŻ ZP, IJHARS


Fotolia_91368900_M