Reklamacje

  • Polubowne rozwiązywanie sporów dotyczących żywności - Magdalena Osińska - Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (2/2022)

  • Podsumowanie działalności Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich - Magdalena Osińska - Polska Federacja Producentów Żywności (2/2020)

  • Aktualny stan prawny w pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich - Magdalena Osińska - Polska Federacja Producentów Żywności (3/2017)

  • Reklamacja produktów żywnościowych w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Część I - Adam Nowak - Uniwersytet Warszawski, Federacja Konsumentów (2/2013)

  • Reklamacja produktów żywnościowych w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.   Część II - Adam Nowak - Uniwersytet Warszawski, Federacja Konsumentów (3/2013)