Zapewnienie jakości

  • Zafałszowanie żywności jako kwalifikowana postać niezgodności regulacyjnej produktu w orzecznictwie sądów administracyjnych - Joanna Krakowiak, Natalia Nieróbca -Kancelaria Wardyński i Wspólnicy (2/2024)

  • System certyfkacji GLOBALG.A.P - Aleksandra Jeleń – SGS Polska Sp. z o.o. (1/2024)

  • Zafałszowanie żywności – aktualne trendy - Michał Tracz, Justyna Nowak, Marcelina Izydorczyk - KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński (4/2023)

  • Nowe wytyczne unijne w sprawie nieuczciwych praktyk rynkowych. Podwójna jakość produktów - Dorota Malgin – Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Malgin (1/2022)

  • Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony konsumentów. Podwójna jakość produktów - Dorota Malgin – Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Malgin (4/2021)

  • Podwójna jakość produktów – prace legislacyjne - Aleksandra Kunkiel-Kryńska - kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland (3/2019)

  • Dostosowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności do zmian w prawie żywnościowym - Joanna Mazurkiewicz - BSI Group Polska Sp. z o.o. (1/2019)

  • Zarządzanie alergenami w zakładzie produkcyjnym - Małgorzata Krzepkowska - J.S. Hamilton Poland S.A. (3/2018)
  • Magazynowanie i eksponowanie napojów, soków i wód – wspólna odpowiedzialność łańcucha dostaw produktów spożywczych - Małgorzata Myszka-Mikłusiak - Żywiec Zdrój S.A. (3/2015)

  • Zmiany w przepisach o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  - Beata Majchrzak - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (1/2015)