Urzędowa kontrola żywności i pasz

 • Urzędowa kontrola materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (4/2016)

 • Punkt Kontaktowy ds. Oszustw Żywnościowych - Andrzej Skrobiszewski, Laura Koenig, Renata Księcio - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (3/2016)

 • Badania opinii konsumentów jako dowód w procesach sądowych w branży spożywczej - Krzysztof Paczkowski - Tomasik Jaworski sp. p. (3/2016)

 • Działalność kontrolna Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Co należy wiedzieć o postępowaniach kontrolnych oraz jak przeciwdziałać powstawaniu nieprawidłowości naruszających prawa przedsiębiorców - Marcin Pieklak - kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Joanna Jop - radca prawny (2/2015)

 • Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku urzędowej kontroli żywności - Maciej Siwiec – Kancelaria Salans (1/2012)

 • Kompetencje i zadania Inspekcji Handlowej jako organu urzędowej kontroli żywności - Dariusz Łomowski  - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2/2013)

 • Kompetencje Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie kontroli oznakowania produktów - Beata Majchrzak - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (2/2013)

 • Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w odniesieniu do zagadnień związanych ze znakowaniem środków spożywczych - Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia, Główny Inspektorat Sanitarny (3/2013)

 • Sankcje pieniężne w praktyce organów Inspekcji Handlowej - Dariusz Łomowski  - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (3/2013)

 • Uproszczenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i pasz - prace unijne - Dorota Kozłowska - Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (3/2013)

 • Pakiet projektów rozporządzeń z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego w łańcuchu żywnościowym - rozmowa Andrzeja Gantnera (PFPŻ ZP) z Janem Prandotą (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) (1/2014)

 • Czy weterynarze będą odpowiedzialni za zdrowie publiczne w Polsce? - rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Wojtczakiem – byłym wiceministrem zdrowia (3/2014)

 • Jakość polskiej żywności i działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej - rozmowa z Markiem Posobkiewiczem – Głównym Inspektorem Sanitarnym (3/2014)

 • Debata redakcyjna „Food-Lex”. Część I (3/2014)

 • Debata redakcyjna „Food-Lex” cz. II (4/2014)