Zanieczyszczenia

  • Konsekwencje prawne limitu izomerów trans kwasów tłuszczowych dla branży spożywczej w świetle rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2019/649 oraz przepisów krajowych - Jowita Prokop – Eversheds Sutherland (3/2021)

  • Kryteria mikrobiologiczne. Meandry rozporządzenia UE 2073/2005 – co, kiedy, dlaczego? - Małgorzata Stachowiak – J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. (3/2021)

  • Fałszowanie środków ochrony roślin a bezpieczeństwo żywności – jak ukrócić strumień nielegalnych pestycydów - rozmowa z prof. dr hab. Pawłem Krystianem Beresiem z Instytutu Ochrony Roślin - PIB (4/2020)

  • Akryloamid w żywności – mechanizm powstawania, działanie i regulacje prawne - Hanna Mojska - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (3/2020)

  • Mikroplastiki - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (2/2020)

  • Organiczne zanieczyszczenia żywności pochodzące z opakowań i materiałów kontaktujących się z żywnością - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (1/2019)

  • Aktualny stan prawny w zakresie zanieczyszczenia żywności rtęcią (uzupełnienie do artykułu zamieszczonego w „Food-Lex” nr 4/2016) - Monika Mania, Małgorzata Rebeniak, Tomasz Szynal - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (2/2017)