Środowisko

 • Najnowsze obowiązki branży spożywczej w bazie BDO - Małgorzata Kozicka-Ochal  (1/2024)

 • Biogaz – szansą na zrównoważony rozwój przemysłu rolno-spożywczego - Beata Wiszniewska - Polska Grupa Biogazowa S.A. (4/2023)

 • Nowe obowiązki opłatowe dla sektora spożywczego w związku z wdrożeniem przepisów dyrektywy Single Use Plastics - Małgorzata Kozicka-Ochal  (3/2023)

 • Nowe regulacje środowiskowe dotyczące opakowań - Magdalena Dziczek – Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK (1/2023)

 • Zapobieganie wylesianiu w kontekście produkcji żywności. Prace Parlamentu Europejskiego -  Dorota Kozłowska – Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (3/2022)

 • Zapobieganie wylesianiu w kontekście produkcji żywności. Działania Unii Europejskiej - Dorota Kozłowska – Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (2/2022)

 • Polskie firmy będą tracić i wypadać ze światowych łańcuchów dostaw przez wysoki ślad węglowy - Łukasz Dobrowolski – Fundacja Climate Strategies Poland (1/2022)

 • Prawne uwarunkowania poboru wód do celów produkcji artykułów spożywczych - Błażej Wierzbowski (4/2021) 

 • Projekt nowego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi – wielkie rozczarowanie - Michał Mikołajczyk – Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (4/2021)

 • Komisja Europejska wprowadza zmiany w zakresie redystrybucji żywności - Rafał Szulborski – Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k. (2/2021)

 • Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy -  Dorota Kozłowska - Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (1/2021)

 • „Od pola do stołu" - nowa strategia Komisji Europejskiej - Agnieszka Starzyńska - CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k.(3/2020)

 • Odpady po nowemu, czyli szansa dla producentów - Krzysztof Baczyński - Związek Pracodawców EKO-PAK (2/2020)

 • Najnowsze zmiany w systemie BDO - Małgorzata Kozicka-Ochal (1/2020)

 • Strategia Komisji Europejskiej „Od pola do stołu” - Dorota Kozłowska - Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (1/2020)
 • Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska. Część II Ochrona powierzchni ziemi oraz wód podziemnych - Ewa Badowska – Domagała - Kancelaria Radców Prawnych Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Sp. p. (1/2015)

 • Opakowania wielomateriałowe w świetle Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - Ewa Badowska-Domagała  - Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Kancelaria Radców Prawnych sp.p. (1/2014)

 • Pozwolenie zintegrowane - Ewa Badowska – Domagała - Kancelaria Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Kancelaria Radców Prawnych sp.p (2/2014)

 • Rozładunek samochodów z towarami niebezpiecznymi – opinia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (2/2014)

 • Wyższe docelowe poziomy recyklingu impulsem do przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym – o trwałym wzroście i z nowymi miejscami pracy - Komunikat Komisji Europejskiej (3/2014)

 • Zmiana Ustawy - Prawo ochrony środowiska. Część I Pozwolenia zintegrowane - Ewa Badowska – Domagała - Kancelaria Radców Prawnych Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Sp. p. (4/2014)

 • Odpadowa legislacja w Polsce. Co przedsiębiorców czeka w 2013 r.? - Agnieszka Jaworska - Stowarzyszenie EKO-PAK (1/2013)

 • Działalność w branży spożywczej a ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia. Część I - Ewa Rutkowska-Subocz – Kancelaria Salans (1/2013)

 • Działalność w branży spożywczej a ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia. Część II - Ewa Rutkowska-Subocz – Kancelaria Salans FMC SNR Denton Oleszczuk sp. k. (2/2013)

 • Działalność w branży spożywczej a ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia. Część III - Ewa Rutkowska-Subocz  - Salans FMC SNR Denton Oleszczuk sp. k. (3/2013)

 • Śpiące królewny na śmietniku – czyli „filerzy” i „recyklerzy” w obliczu zmian - Rozmowa Andrzeja Gantnera (PFPŻ ZP) z Agnieszką Jaworską (Stowarzyszenie EKO-PAK) (1/2013)

 • Ustawa  opakowaniowa po siedmiu latach rządowych prac w Sejmie - Agnieszka Jaworska - Stowarzyszenie EKO-PAK (2/2013)

 • Nowa ustawa o odpadach.  Co istotnego dla branży spożywczej? - Aneta Pacek-Łopalewska - Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska (4/2013)
 • Wymagania zasadnicze dla opakowań i środowiskowe znakowanie opakowań - Agnieszka Jaworska - Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie EKO-PAK (1/2012)

 • Najważniejsze wymagania środowiskowe przy uruchamianiu przedsiębiorstwa przetwórstwa żywności - Ewa Rutkowska-Subocz – Kancelaria Salans (1/2012)