Znakowanie i reklama żywności

 • Wielkość czcionki w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności - Wydział Jakości i Normalizacji, Departament Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1/2013)

 • Komentarz odnośnie wymagania minimalnej wielkości czcionki zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności - Jacek Czarnecki – Nestlé Polska S.A. (1/2013)

 • Podstawy prawne stosowania oświadczeń zdrowotnych korzystających z okresu przejściowego - Izabela Tańska - IGI Food Consulting (1/2013)

 • Prace EFSA związane z oceną naukową oświadczeń zdrowotnych z art. 13(5) i art. 14(1) Rozporządzenia (WE) 1924/2006 - Iwona Wiśniewska – Główny Inspektorat Sanitarny, Punkt Koordynacyjny EFSA, Barbara Jaworska - Łuczak - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (1/2013)

 • Podstawy prawne określania ilościowej zawartości składników – QUID - Joanna Olszak, Izabela Tańska - IGI Food Consulting (2/2013)

 • Znakowanie artykułów spożywczych zawierających składniki genetycznie zmodyfikowane - Krzysztof Skierkowski - Mondelēz International (2/2013)

 • Znakowanie drobnych wyrobów cukierniczych w opakowaniach jednostkowych sprzedawanych na wagę - opinia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2/2013)

 • Nowe wymagania dotyczące oznakowania alergenów według Rozporządzenia 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...) - Aleksandra Wesołowska - European Snacks Association (3/2013)

 • Produkty „naturalne”- oczekiwania konsumentów i wyzwania dla producentów - Magdalena Cichecka, Anna Gruszka-Jarząbek - Nestlé Polska S.A. (3/2013)

 • Podstawy prawne stosowania nazw środków spożywczych - Joanna Olszak, Izabela Tańska - IGI Food Consulting (4/2013)

 • Kofeina w produktach spożywczych - Anna Zaborowska - Mondelez  Europe Services GmbH (4/2013)

 • Wytyczne FoodDrinkEurope i EuroCommerce. System GDA według nowych zasad (4/2013)

 • Wkrótce obowiązkowe zmiany etykiet produktów spożywczych - Dorota Kozłowska – Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (1/2012)

 • Prace EFSA związane z oceną naukową tzw. „funkcjonalnych” oświadczeń zdrowotnych - Iwona Wiśniewska – Główny Inspektorat Sanitarny, Punkt Koordynacyjny EFSA, Barbara Jaworska-Łuczak Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (1/2012)

 • Oświadczenia zdrowotne w Nestlé - Jacek Czarnecki – Nestlé Polska S.A. (1/2012)

 • „Życie w sposób zrównoważony” – plan firmy Unilever i doświadczenia w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych - Paweł Badowski - Unilever Polska Sp. z o.o. (1/2012)

 • Stosowanie i rola oświadczeń zdrowotnych w komunikacji do konsumenta – praktyczne aspekty i doświadczenia firmy Danone w Polsce - Ilona Bernat, Izabela Redmer - Danone sp. z o.o. (1/2012)